Dzi� jest czwartek, 22 lutego 2024          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Zimowisko

Zimowisko

W dniach 12-16 lutego odby�o si� w naszej szkole zimowisko. Dla uczni�w, kt�rzy zechcieli wzi�� w nim udzia�, nauczyciele przygotowali moc atrakcji. By�y to: zaj�cia sportowo-rekreacyjne, szachowe, recytatorskie, teatralne, komputerowe, �wietlicowe, emisji g�osu oraz plastyczno-manualne m.in. z lepieniem figurek z masy solnej.

Uzupe�ni�y je wyjazdy na kr�gle i do parku rozrywki "Rodzinka" oraz go�cinny wyst�p aktor�w, kt�rzy w formie teatru kamishibai przedstawili "Bajk� o trzech w�z�ach". Ch�tni mogli te� spr�bowa� swoich si� w turnieju szachowym. Pierwsze miejsce w kategorii dziewcz�t oraz w ca�ych zawodach zaj�a z kompletem zwyci�stw Sara Ga�-Mytych. Dwie kolejne najlepsze dziewczynki to Maja Sujkowska i Zuzanna Iwanow. W�r�d ch�opc�w triumfowa� Jakub Raszewski przed Tobiaszem Lanskim i Janem Organi�ciakiem.

Gratulacje nale�� si� jednak wszystkim, szczeg�lnie tym, kt�rzy po raz pierwszy przyst�pili do rywalizacji. Opr�cz atrakcyjnych zaj�� uczestnicy mogli te� codziennie liczy� na co� s�odkiego na drugie �niadanie, a ostatniego dnia p. Marcin Witkowski przygotowa� dla wszystkich grilla. Po ca�ym tygodniu niezwyk�ych wra�e� uczni�w ju� czekaj� na kolejne, wyj�tkowe zimowisko.

Krzysztof Raubic
nauczyciel j�zyka polskiegoGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko