Dzi� jest wtorek, 28 listopada 2023          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Wycieczki > Piekarnia

26 wrze�nia 2017 klasa IIIc pojecha�a na wycieczk� do piekarni

Najpierw piekarz powiedzia� nam, jakie s� rodzaje m�ki. Potem pokaza� nam, jak si� robi ciasto na chleb i bu�ki. Nast�pnie ka�dy m�g� uformowa� swoj� bu�k�.

Mogli�my te� zajrze� do pieca, �eby zobaczy�, jaki jest d�ugi. P�niej pan piekarz pocz�stowa� nas dro�d��wkami, by�y przepyszne. Ogl�dali�my figurki z marcepana, spr�bowali�my s�odkiej masy i patrzyli�my, jak pan piekarz wk�ada� nasze bu�ki do pieca. Na zako�czenie zrobili�my zakupy w sklepiku przy piekarni.

Ignacy Chrapicki IIIc


Wycieczka do piekarni w dopiewie

W Dopiewie nauczy�am si� jak powstaje m�ka i chleb. Piekli�my te� w�asne bu�ki, dostali�my dro�d��wki i widzieli�my figurki z marcepanu: myszki, dzidziusia, motylki, kwiaty i smoczka. Najbardziej podoba�o mi si� kiedy mogli�my sami dotyka� m�ki.

Uwa�am, �e by� to dobry pomys� �eby pojecha� do piekarni w Dopiewie.

Antosia Dominik klasa IIIcGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko