Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Wycieczki > Londyn

Wycieczka do Londynu i Amsterdamu

W tym roku zn�w odwiedzili�my Londyn. To pi�kne miasto, znane dzi�ki Kr�lowej El�biecie II i Harry�emu Potterowi, zachwyci�o nas swoj� atmosfer� i wspania�ymi zabytkami.

A Amsterdam... zobaczcie sami. Przywie�li�my niesamowite wspomnienia oraz wra�enia, kt�re pozostan� z nami na d�ugi czas!

W imieniu uczestnik�w

Agnieszka Sm�lczyk
Nauczyciel j. angielskiegoGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko