Dzi� jest wtorek, 28 listopada 2023          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Wycieczki > Castorama

Castorama

W pi�tek, 6 kwietnia przed po�udniem byli�my w Castoramie na warsztatach budowlanych. Robili�my wieszaki na kubki. �wietnie nam sz�o. Pomalowali�my te wieszaki, wygl�da�y pi�knie!

Po zako�czonej pracy dostali�my upominki i wr�cili�my do szko�y. Chcia�bym cz�ciej je�dzi� na takie wycieczki.

Igor Tyma
klasa IIIbGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko