Dzi� jest wtorek, 28 listopada 2023          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Tydzie� Bezpiecze�stwa

Tydzie� Bezpiecze�stwa

Bezpieczne wakacje to has�o przewodnie tegorocznego Tygodnia Bezpiecze�stwa w naszej szkole.

Po spotkaniu z m�odszym aspirantem Maciejem Ma�aszewskim ju� wszyscy uczniowie �wiadomie i odpowiedzialnie b�d� korzysta� z k�pielisk, nawi�zywa� nowe znajomo�ci zar�wno te realne jak i wirtualne oraz w�a�ciwie zachowywa� si� w ruchu drogowym. M�odzie� otrzyma�a solidn� dawk� wiedzy na temat unikania niebezpiecznych sytuacji w sieci, kontakt�w z u�ywkami i innymi substancjami szkodliwymi.

Tak przygotowani weso�o i bezpiecznie sp�dzimy wakacje!

Uczniowie i nauczyciele


Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko