Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Tabliczka Mno�enia

Pierwszy Internetowy Konkurs Tabliczki Mno�enia

Z okazji �wiatowego Dnia Matematyki 2017 odby� si� w naszej szkole Internetowy Konkurs Tabliczki Mno�enia.

Nowa forma konkursu bardzo spodoba�a si� uczniom. W konkursie odby�o si� 539 gier. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas II - VII. Najwi�cej gier rozegrali uczniowie klas trzecich 157, natomiast w walce o tytu� Mistrza Szko�y odby�o si� 158 gier.

Wa�ne by�y poprawne odpowiedzi oraz jak najkr�tszy czas przeznaczony na odpowied�. Mistrz Szko�y cz�sto odpowiada� w ci�gu 1 sekundy, a najlepsi uczestnicy na odpowied� przeznaczali 2-3 sekundy, zatem znajomo�� tabliczki mno�enia jest na bardzo wysokim poziomie. �rednia poprawno�� odpowiedzi w quizie kszta�tuje si� na poziomie 89%.

Po zaci�tej rywalizacji MISTRZEM TABLICZKI MNO�ENIA SZKO�Y w LUSOWIE zosta� Maksymilian K�osek z klasy VIIa.

Ponadto tytu�y otrzymali:

Mistrza Tabliczki Mno�enia klas II Antoni Smorawi�ski z kl. IIa
Mistrza Tabliczki Mno�enia klas III Tymon T�uczek z kl. IIIe
Mistrza Tabliczki Mno�enia klas IV Nadia Dro�d� z klasy IVc
Mistrza Tabliczki Mno�enia klas V Amelia Ciesielska z kl. Vc
Mistrza Tabliczki Mno�enia klas VI Weronika Zgo�a z kl. VIa
Mistrza Tabliczki Mno�enia klas VII Maksymilian K�osek z VIIa

100% poprawnych odpowiedzi w kategorii Mistrz Szko�y Tabliczki Mno�enia uzyskali:

Maks K�osek 7a
Weronika Zgo�a 6a
Patrycja Piasna 7c
Agata Szramka 7c
Helena Wojtas 5a
Hubert Najmowicz 5b

100% poprawnych odpowiedzi w kategorii Mistrz Tabliczki Mno�enia klas VII uzyska�

Maksymilian K�osek 7a

100% poprawnych odpowiedzi w kategorii Mistrz Tabliczki Mno�enia klas VI uzyskali

Weronika Zgo�a 6a
Jan Zieli�ski 6b

100% poprawnych odpowiedzi w kategorii Mistrz Tabliczki Mno�enia klas V uzyskali

Amelia Ciesielska 5c
Hubert Najmowicz 5b
Helena Wojtas 5a

100% poprawnych odpowiedzi w kategorii Mistrz Tabliczki Mno�enia klas IV uzyskali

Nadia Dro�d� 4c
Ryszard Barszcz 4c
Amelia Dr��ewska 4d
Aleksandra Zieli�ska 4b
Sara Ga�-Mytych 4b
Maja Sujkowska 4b

100% poprawnych odpowiedzi w kategorii Mistrz Tabliczki Mno�enia klas III uzyskali

Tymon T�uczek 3e
Miko�aj Tarnowski 3e
Amelia G�rka 3d
Aleksander Najmowicz 3a
Igor �asi�ski 3c
Natalia Piechota 3d
Patryk Nowak 3d
Julia Olejniczak 3c

100% poprawnych odpowiedzi w kategorii Mistrz Tabliczki Mno�enia klas II uzyskali

Antek Smorawi�ski 2a
Zofia Dr��ewska 2a

Wszystkim uczniom gratulujemy doskona�ej znajomo�ci tabliczki mno�enia.

Organizator konkursu
Beata Zgo�aGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko