Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Scottie Go!

Scottie Go!

Scottie Go! to innowacyjna gra do nauki programowania dla najm�odszych.

Jest po��czeniem kartonowych klock�w za pomoc�, kt�rych gracze uk�adaj� program, oraz aplikacji kt�ra wyznacza zadania, skanuje u�o�one rozwi�zania i przekszta�ca je w ruch i zachowanie Scottiego oraz poznanych w grze innych bohater�w (za www.scottiego.pl).

Gra Scottie Go! na dobre zago�ci�a na zaj�ciach komputerowych oraz ko�ach zainteresowa�. Stworzona by wyzwala� kreatywno��, ��czy nauk� programowania przez zabaw�. Do tej pory uczniowie korzystali ze Scratcha, teraz mog� swoje umiej�tno�ci wykorzysta� w grze Scottie Go! Z gry korzystaj� te� uczniowie, kt�rzy ucz�szczaj� na ko�o Code Club.

Katarzyna Witaszek
nauczyciel informatykiGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko