Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Roboty

Roboty na lekcjach

Na naszych lekcjach pojawi�y si� roboty Dash. Krok po kroku poznajemy nowe sposoby na programowanie.

Zabawa i nauka, chyba ka�dy chcia�by w ten spos�b uczy� si� tworzenia zdarze�, algorytm�w, budowania sekwencji i p�tli.

Poza tym, rozwijamy logiczne my�lenie skupione na rozwi�zywaniu problem�w, kreatywne podej�cia, precyzyjne prezentowanie swoich my�li, wsp�prac� i podstawy j. angielskiego.

Wszystko na zaj�ciach informatyki, zaj�ciach komputerowych i kole Code Club.

Katarzyna Witaszek
nauczyciel informatyki


Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko