Dzi� jest czwartek, 22 lutego 2024          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Dzie� Mamy i Taty

Dzie� Mamy i Taty

07.06.2018 w oddziale przedszkolnym 0a odby�o si� przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty.

Dzieci by�y bardzo podekscytowane i zadowolone, �e mog�y zaprezentowa� si� przed rodzicami. Po przedstawieniu odby�y si� warsztaty,na kt�rych (razem z dzie�mi) mamy w�asnor�cznie wykonywa�y broszki,a tatusiowie krawaty.

Po sko�czonej zabawie wszyscy zas�u�yli na pocz�stunek w przemi�ym towarzystwie.

Maja Henka-Oller
Wychowawca 0aGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko