Dzi� jest czwartek, 22 lutego 2024          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Karnawa�

Karnawa� klas I-III

W karnawale, w karnawale
Dooko�a wielkie bale.
Gdy orkiestra pi�knie gra,
Dobry humor ka�dy ma!
Bal maskowy, bal maskowy
Jest naprawd� pomys�owy.
Mo�na przebra� si� za je�a,
Krasnoludka lub rycerza.
Wsz�dzie sami przebiera�cy.
Zorro w czarnej masce ta�czy,
I Smerfetka razem z nim,
Nie wiadomo kto jest kim...

W karnawale, w karnawale
Dzieci bawi� si� wspaniale.
W karnawale ka�dy chce
Ta�czy�, �piewa�, bawi� si�.

Uczniowie klas I-III z wychowawcamiGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko