Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Debata historyczna

Debata historyczna

28 marca 2018 roku w klasa VIIb poprowadzi�a debat� na temat "Bi� si� czy nie bi�? - historia powsta� narodowych". Go��mi byli uczniowie z klas pi�tych i si�dmych wraz z nauczycielami.

Burzliwy temat debaty, ostre argumenty, mowa cia�a, gestykulacja i wreszcie mowy ko�cowe, spowodowa�y, �e uczniowie zadecydowali o zwyci�stwie tezy broni�cej.
Dzi�kuj� za pi�kne przygotowanie.

Zapraszamy do kolejnych potyczek s�ownych.

Katarzyna Witaszek
Nauczyciel histori


Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko