Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Happening

"Wok� mnie s� inni ludzie" - happening klasy VIb

15 maja uczniowie klasy VIb wybrali si� na Stary Rynek do Poznania, by zaprezentowa� plenerowy spektakl poruszaj�cy problem tolerancji i akceptacji we wsp�czesnym �wiecie.

Po wst�pnych przygotowaniach rozpocz�li�my pokaz, kt�ry spotka� si� z zainteresowaniem i sympatycznymi reakcjami os�b zgromadzonych na rynku.

Micha� Kokorzycki
wychowawca klasy VIb


Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko