Dzi� jest wtorek, 28 listopada 2023          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Dzie� Babci i Dziadka

Dzie� Babci i Dziadka w zer�wkach

Dzie� 26.01 by� bardzo wa�ny dla wszystkich "zer�wkowicz�w". W naszych szkolnych progach odby�o si� przedstawienie i pocz�stunek z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Wszystkie dzieci spisa�y si� na medal, a na twarzach Bab� i Dziadk�w u�miech go�ci� przez ca�y czas.

Wychowawcy 0a i 0bGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko