Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Dyskoteka andrzejkowa

Dyskoteka andrzejkowa

01.12.2017 odby�a si� dyskoteka andrzejkowa dla oddzia�u 0a. Tego dnia dzieci mog�y przebra� si� za swoje ulubione postacie z bajek.

W trakcie zabawy odby�y si� gry i konkursy, a "Zer�wkowicze" mieli szans� pozna� swoj� przysz�o��. O pe�ne brzuchy zadbali rodzice dzieci, kt�rzy przygotowali pyszne smako�yki, a opraw� muzyczn� zaj�y si� DJ Aneta i DJ Maja.

Zabawa uda�a si� wspaniale, tydzie� zako�czyli�my w cudownych nastrojach.

Wychowawczynie oddzia�u 0a


Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko